WYPEŁNIASZ PIT?

Skorzystaj z najlepszego darmowego programu

i przekaż 1% potrzebujacym!

Pobierz

Wypełnij pit w zaledwie 5 minut

Najlepszy darmowy program do rozliczeń podatkowych.
Wystarczy kliknąć!

PIT Projekt to zrozumiały i prosty dla każdego podatnika program do wypełniania rozliczeń rocznych PIT. Dzięki niemu całkowicie za darmo sporządzisz roczne zeznanie podatkowe za rok 2018 w niespełna 5 minut!

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie:
http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Pobierz

Fundacja Urszuli Jaworskiej
dziękuje za przekazany 1% podatku

Fundacja Urszuli Jaworskiej

KRS: 0000055503

Informacje

O Fundacji

Fundacja od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Ma na swoim koncie wiele udanych programów zmierzających do realizacji jej statutowych celów.

Fundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr Fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku. Jest także rejestrem, który na swym koncie ma już 34 udane przeszczepienia szpiku kostnego pochodzące od dawców zarejestrowanych w Fundacji, a dobrano już kolejnych, zgodnych genetycznie polskich dawców dla polskich pacjentów.

Przez wiele lat działalności nauczyliśmy się jak rozpoznawać potrzeby pacjentów przewlekle chorych i jak skutecznie radzić sobie z problemami jakie czekają na Ich drodze. Zdobytą wiedzę staramy się przekazać chorym i ich rodzinom na organizowanych przez nas warsztatach i spotkaniach z pacjentami. Swoje cele fundacja realizuje również przez organizowanie Ogólnopolskich Kampanii Społecznych, konferencji prasowych, akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio, telewizji i internecie.

 

Celem Fundacji jest:

a) wspieranie ośrodków medycznych dokonujących przeszczepiania szpiku, organizowanie działalności wspierającej przeszczepy, a także propagowanie wiedzy na temat przeszczepiania szpiku,

b) działania na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi, przewlekłymi i nowotworowymi, współpraca z personelem medycznym leczącym choroby rzadkie , przewlekłe i nowotworowe.

c) edukacja społeczeństwa w zakresie przeszczepiania szpiku, chorób rzadkich, przewlekłych i nowotworowych. d) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) prowadzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku pod nazwą ”Bank Dawców Szpiku”,

b) badania potencjalnych dawców szpiku,

c) organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów, w szczególności dla osób chorych i ich rodzin, a także dla personelu medycznego i administracji ośrodków medycznych.

d) działalność wydawniczą,

e) uczestnictwo w konsultacjach społecznych aktów prawnych i rozwiązań systemowych mających wpływ na sytuację osób chorych i ich rodzin oraz wspieranie procesu konsultacji społecznych poprzez rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach w środowisku osób chorych,

f) inicjowanie rozwiązań prawnych i systemowych związanych z sytuacją osób chorych i ich rodzin,

g) rozpowszechnianie informacji o prawach i obowiązkach przysługujących pacjentom oraz o możliwości ich egzekwowania, w szczególności w formie kampanii informacyjnych oraz indywidualnych konsultacji,

h) inicjowanie działalności badawczej,

i) współpracę z instytucjami publicznymi, w tym ośrodkami badawczymi i szpitalami, mediami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i za granicy.

j) działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami - rehabilitacja zawodowa, pomoc społeczna, działalność edukacyjna i szkoleniowa oraz inne szeroko rozumiane działania związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami. 

W obsłudze programu PIT pomoże Ci zintegrowany pomocnik, który wskaże Ci drogę oraz pomoże wybrać odpowiednie opcje.

Wypełnienie zeznania rocznego nie było jeszcze tak proste.

GP Soft eOPP Fundacja Urszuli Jaworskiej PIT Projekt 1%